Asiantuntevaa, ammattitaitoista ja ihmisläheistä palvelua vuodesta 2004

Räätälöityjä, skaalautuvia ja luotettavia palveluita

Palvelumme perustuvat tehokkaaseenja luotettavaan ICT-infrastruktuuriin, jota olemme kehittäneet koko toimintamme ajan. Yksi osoitus palveluidemme luotettavuudesta on todistettu korkea käytettävyys. Viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana palveluidemme käytettävyys on on ollut keskimäärin 99,97 prosenttia, vaihdellen 99,77 prosentista 99,97 prosenttiin. Huomaa, että edellä mainitut luvut sisältävät sekä määräaikaishuolto- ja ylläpitotauot että odottamattomat käyttöhäiriöt; seikka mikä entisestään korostaa tarjoamiemme palveluidemme käytettävyyden suurta luotettavuutta. Jatkossa odotamme käytettävyyslukujen vain paranevan entisestään sillä päivitämme jatkuvasti omaa tietojärjestelmäinfrastruktuuriamme, jonka avulla tarjoamme palveluitamme.

 

Pitkä käytännön kokemus SaaS-palvelujen tarjoamisesta

Yli 11 vuoden kokemuksella Disec on osaava, asiantunteva menestyksentekijä. Tarjoamme helppokäyttöisiä ja luotettavia ratkaisuja terveydenhuollon alan toimijoille heidän oman toimintansa parantamisen ja tehostamisen välineiksi. Erikoistunut palvelumallimme (Software as a Service) kasvattaa asiakkaiden tuottavuutta, vähentää (hukka)investointeja ja lisää henkilöstön tyytyväisyyttä. Hinnoittelumme perustuu per tutkimus, per kuukausi ja per tehty työtunti-taksoihin. Palvelumme soveltuvat toimijoille, jotka haluavat

 • Vaatia tietojärjestelmiltä 24/7 käyttövarmuutta ja turvallisuutta
 • Ostaa erityisosaamista
 • Keskittää henkilöresurssinsa ydinosaamiseensa
 • Aloittaa, laajentaa tai sopeuttaa toimintojaan esim. vuodenaikojen mukaan nopeasti ja joustavasti
 • Pitää investointikustannukset matalina
 • Parantaa käyttökustannusten ennustettavuutta
 • Tietää mitä palveluja ja millaista palvelua saa sekä mihin hintaan

 

Tarjoomamme

Tarjoamme terveydenhuollon toimijoille toimialariippumattomia, viranomaisvaatimukset täyttäviä tietojärjestelmäpalveluja sekä tiedonhallintaa SaaS-palveluna. Palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi:

 • PACS-kuvien hallinnan, arkistoinnin ja jakelun (Picture Archiving and Communication System)
 • RIS (Radiology Information System)
 • MIS (Mammography Information System)
 • Ortopedisten leikkausten suunnittelusovellus
 • Silmätutkimusten seuranta- ja kuvasovellus (OCT)
 • HL7-viestinvälitys- ja integrointipalvelut
 • Osteoporoositutkimukset ja ­-seulonta
 • Asiakas- ja potilastietojen sähköisiä arkistointipalveluita
 • Mobiilin kuvantamisen ICT-tuki
 • Koulutus- ja konsultointipalvelu

Yllä olevien palvelujen lisäksi olemme aloittaneet ohjelmistojen ja ICT-laitteiden myyntipalvelun. Disec tarjoaa omille terveydenhuollon asiakkailleen ohjelmistoja ja ICT-laitteita heidän käyttöönsä nopeasti, joustavasti ja kilpailukykyisin hinnoin. Kun jatkossa mietitte ICT-hankintoja ja pyydätte tarjouksia niin muistakaa myös Disec.

 

Luotettava tietoturvaa ja –suojaa

Ostettaessa terveydenhuollon ICT­-palveluita tietoturvan merkitys korostuu. Tästä syystä tietoturvasta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä osa palveluamme. Tietoja pääsevät käyttämään vain ja ainoastaan niihin valtuutetut käyttäjät. Kaikkia järjestelmiimme tallennettuja tietoja hallitaan koko niiden elinkaaren ajan siten, että käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus toteutuvat. Disecin yli kymmenen vuotisen historian ajan nämä arvot ja toimintaperiaatteet ovat olleet ne, joiden mukaan olemme tuottaneet avainlipun saanutta palveluamme.

Kumppaneitamme

Keskeisiä kumppaneitamme palveluiden tuottamisessa ovat